Library naam wijzigen

Selecteer een library en klik op “Wijzig”.

 

Geef in het naamvak een naam op en klik “OK”

De library wordt niet automatisch geactiveerd in FSX.

Library naam wijzigen:

De naam van een library kan gewijzigd worden.