Introductie:

Met het groeien van het aantal scenery’s voor Microsoft Flight Simulator X kan het erg lang duren voordat FSX “vliegklaar” is.

Dit komt doordat FSX gegevens uit de scenery library in het geheugen laadt zodat deze scenery op het scherm zichtbaar wordt zodra men in de omgeving vliegt. Er zijn veel scenery’s geladen van gebieden waar niet gevlogen wordt. Hierdoor kan de “laadtijd” erg lang worden.

 

De oplossing:

Een oplossing is om de scenery die niet wordt gebruikt, in de scenery library “uit” te vinken of te verwijderen. Het “uit” vinken moet handmatig gebeuren en kost nog meer tijd omdat bij een volgende gelegenheid de scenery weer moet worden “aan” gevinkt of toegevoegd aan de scenery library.

Hier brengt FSX Scenery Library Selector uitkomst:

met FSX Scenery Library Selector.exe kunnen verschillende scenery combinaties (library’s) uit FSX worden vastgelegd. Van deze vastgelegde library’s wordt er één geselecteerd voor gebruik in FSX.

 

Licentie:

FSX Scenery Library Selector.exe is Freeware.

De software mag alleen ongewijzigd worden verspreid.

Het is niet toegestaan om wijzigingen in het programma of de lay-out aan te brengen.

 

Donatie:

Hoewel het gebruik van FSX Scenery Library Selector gratis is, zijn donaties van harte welkom via (CTRL+klik)  PayPal           

 

 

 

het beginscherm

                               Introductie

Disclaimer:

De maker van FSX Scenery Library Selector is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van dit programma en/of uit de via deze website verkregen informatie.